פיקוח וניהול

פיקוח.

בונים בניה פרטית יזומה? כל עוד יש באפשרותכם לשלב מפקח אינטגרלי עשו זאת ! זה שווה כל שקל!! כמות הכשלים שיכולים להתהוות במהלך הביצוע,היא אין סופית. בין כתוצאה מחוסר ידע מקצועי בין מהתרשלות ואפילו כתוצאה פעולות זדון . מאידך, כשל בבניה משמעותו גדולה מאוד.

על הקבלנים לקבל הדרכה ודגשים בכל שלב משלבי הבניין על מנת להבטיח עבודה איכותית ומבוקרת. 

תוכלו להתרשם כאן במפרטים ,טבלאות ובהסכמים שבניתי מה כמות הנושאים, הסעיפים והשלבים הרבים שעל מפקח להיות משולב ומעורב בהם לאורך שלבי הביצוע, ועד כמה עליו להיות בקיא בהם.


ניהול- 

על מנת למנוע מחלוקות וספקות, כל התנאים והדגשים האלו צריכים להיות מסוכמים מראש וחתומים במסמכי ההתקשרות, על תנאיהם, הגדרת הבדיקות הכלולות, חלוקה נכונה של התשלומים, עכבונות לטובת אחריות ובדק ועוד.מחירון מקורב

בניה פרטית:

פיקוח בלבד- 6% מערך הבניה.

ניהול (מעורבות בלו"ז, חוזה ומו"מ ובדיקת-בחירת קבלן) 3%+.

ניהול ובקרת תכנון ואומדן 2%+.

בניה מוסדית- לפי העניין.